Samenwerking Natuurmonumenten & Campina

Natuurmonumenten en Campina bundelen krachten voor versterking van de Nederlandse natuur

Natuurmonumenten en Campina slaan de handen ineen. Samen starten de grootste natuurorganisatie en het grootste zuivelmerk van Nederland een natuuroffensief in de melkveehouderij. In de komende jaren werken de organisaties samen aan het versterken van de Nederlandse natuur. Samen zetten Campina en Natuurmonumenten in op verbeteren van de natuur op de boerenbedrijven die melk leveren voor Campina.

De gezamenlijke ambitie is een substantiƫle toename van het natuuroppervlak op het boerenland in 2025. Door de natuur op een groter deel van het boerenland meer aandacht te geven door bijvoorbeeld meer rekening te houden met weidevogels, kwetsbare planten en dieren. Om de bodemgezondheid te verbeteren, ploegen melkveehouders het gras minder vaak en wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen afgebouwd. Wanneer het gras langer blijft staan, ontstaat er meer ruimte voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten. De boeren halen zoveel mogelijk voer voor de koe van eigen land en uit de directe omgeving. Bovendien werken melkveehouders en boswachters gezamenlijk aan meer streekeigen landschapselementen zoals bomenhagen, houtwallen en bosschages. Die zijn historisch gezien een zichtbaar onderdeel van ons land en goed voor de soortenrijkdom.

Campina en duurzaamheid