Campina
 1. On the way to PlanetProof

  otwtpp

  Campina boeren gaan duurzamer te werk en besteden extra aandacht aan koe, natuur én het klimaat. Hiervoor krijgen veel van onze producten het On the way to PlanetProof certificaat. Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof’) dat een product duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Alléén producten die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. Het bijzondere aan het On the way to PlanetProof keurmerk is dat het gelijktijdig duurzaamheid vereist op meerdere belangrijke gebieden: koe, natuur én klimaat!

  Planetproof.nl
 2. Extra aandacht voor de koe

  boer ard koe

  Onze boeren zorgen goed voor hun koeien, zodat die een goed en comfortabel leven hebben. Bekijk de video om te zien wat boer Ard voor zijn koeien doet!

  Naar de video

 3. Extra aandacht voor het klimaat

  boer ard klimaat

  Onze boeren besteden veel aandacht aan het klimaat om de uitstoot van broeikasgassen op hun boerderij te verminderen. Steeds meer Campina-boeren zijn ook energieboer. Ze wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen, windmolens of biomassa: boerenstroom. Er liggen ruim 530.000 zonnepanelen verspreid over staldaken van meer dan 3.000 Campina boeren! Sinds 1 januari 2021 wordt het stroomverbruik voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten gedekt met groene stroom van onze eigen Nederlandse boeren. 

  Bekijk de video van boer Ard

 4. Extra aandacht voor de natuur

  boer ard natuur

  Onze boeren zorgen voor een groener landschap, rijk aan insecten en vogels, waarin meer ruimte is voor natuurlijke kringlopen. Daarnaast zaaien steeds meer boeren verschillende kruiden en bloemen in op delen van het land. Zo werken we samen met onze boeren aan de biodiversiteit. 

  Bekijk de video van boer Ard

 5. En dat is pas het begin!

  Campina natuurmonumenten
  • Boeren laten het gras ouder en daardoor soortenrijker worden
  • Het gras bevat meerdere kruiden, grassen en vlinderbloemigen. Op de akkers van de boer staan voor en na de oogst van het belangrijkste gewas plantensoorten die bijdragen aan een gezondere bodem.
  • Het voer voor de koeien is voor het overgrote deel afkomstig van het eigen land en uit de directe omgeving.
  • Een groter deel van het land van de boer wordt ingezet voor natuur en biodiversiteit, omdat het grasland kruidenrijk is of omdat er natuurbeheer plaatsvindt.
  • Tenminste twee derde van het voor de veestapel benodigde eiwit komt van eigen land.
  • De weilanden worden begraasd door koeien en jongvee.  De boer houdt rekening met weidevogels en andere kwetsbare soorten op zijn land, bijvoorbeeld bij het laten weiden van de koeien of het maaien van het gras.
  • Er worden op het erf, de akkers en weilanden zo min mogelijk chemische middelen ingezet.
  • Bovendien kunnen boeren op hun land ook maatregelen nemen die de natuur die grenst aan hun bedrijf versterken.  Zo zullen er op de overgangen tussen natuurgebieden en boerenland geleidelijke overgangen ontstaan die planten en dieren meer leefruimte geven.
 6. Wil je meer weten?

  Ga naar www.planetproof.nl. Hier vind je tevens een greep uit de PlanetProof criteria waaraan onze boeren minimaal moeten voldoen om PlanetProof gecertificeerd te zijn.

 7. Verduurzaming van transport

  transport

  Onze logistieke afdeling werkt hard om het transport te verduurzamen. Vooral de vermindering van CO2 uitstoot wordt aangepakt. Door te focussen op het rijden van minder kilometers, over te gaan op het elektrisch pompen van de melk, hoge eisen te stellen aan onze trucks en chauffeurs en te kijken naar alternatieve brandstoffen, proberen we deze uitstoot steeds lager te krijgen!

 8. Minder kilometers

  Om minder kilometers per kilo melk af te leggen, proberen we onze trucks minder zwaar te maken zodat we meer melk kunnen vervoeren. Ook maken we de logistieke planning efficiënter.

 9. Elektrisch pompen

  Als onze melkwagens aankomen bij onze boeren, moet de melk vanuit de tank in de truck gepompt worden. We zijn druk bezig de oude werkwijze van 'hydraulisch' pompen te verminderen en over te gaan naar elektrisch pompen. Zo kunnen we sneller en duurzamer te werk gaan. Al ruim 60% van de melk wordt nu elektrisch gepompt!

 10. Truck en chauffeur

  transport

  We stellen hoge eisen aan onze chauffeurs en trucks. Zo laten we onze chauffeurs deelnemen aan de cursus ‘het nieuwe rijden’, geven we advies over de instellingen van de snelheidsbegrenzers en houden we de bandenspanning onder controle.

 11. Alternatieve brandstoffen

  transport

  We testen verschillende soorten alternatieve brandstoffen. Zo hebben we een aantal trucks rijden die gebruik maken van ‘Liquefied natural gas’. Deze trucks stoten zo’n 25% minder CO2 uit! Door het uitproberen van de verschillende types alternatieve brandstof, werken we toe naar een goede en duurzame mix van brandstoffen.

 12. Een duurzame keten

  in de fabriek

  Ook in de fabriek doen we ons best om de keten zo duurzaam mogelijk te maken. Dit doen we door te kiezen voor duurzame elektriciteit, materialen en verpakkingen.

 13. Energie

  in de fabriek

  Een groot deel van onze fabrieken draait op 100% duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit komt voor een groot deel van zonnepanelen of windmolens op het erf van onze boeren. Sinds 1 januari 2021 zijn alle producten van campina gemaakt met gebruik van groene stroom, afkomstig van onze eigen boeren!

 14. FSC

  in de fabriek

  Onze pakken bestaan voor het overgrote deel uit karton. Dit karton wordt gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat het hout, dat als grondstof voor het papier wordt gebruikt, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. FSC (Forest Stewardship Council) is wereldwijd dé organisatie die zich inzet voor verantwoord beheer van bossen, zodat economische, ecologische en sociale belangen in balans zijn.

  FSC keurmerk
 15. Hernieuwbaar plastic

  in de fabriek

  Een deel van onze pakken hebben een plastic dop en een dun plastic laagje dat het pak vloeistofdicht maakt. Voor de hoeveelheid plastic die we hiervoor nodig hebben, wordt hernieuwbaar plastic ingekocht, die is gemaakt van biomassa in plaats van fossiele grondstof (olie). Hiermee stimuleren wij de duurzame productie van hernieuwbaar plastic. 

 16. Duurzamere verpakkingen

  in de fabriek

  Campina streeft naar steeds duurzamere verpakkingen. Ook de vertrouwde Campina pap zit nu in een nieuwe verpakking, die liever is voor de natuur. De nieuwe bekerverpakking van onze pappen heeft 56% minder plastic in vergelijking met onze vorige Campina beker. Zo zit er geen wegwerpdeksel meer op elke beker. 

  Wél hebben we tijdelijk een herbruikbare deksel. De deksel kan eenvoudig in de vaatwasmachine. Je vindt de deksel op de verpakking in de supermarkt of bestel er een door hier te klikken of te bellen naar: 0800-0765.

  Beniewd naar de pap verpakkingen? Klik hier!
 17. Ook jij kunt je steentje bijdragen aan onze duurzame keten

  bij jou thuis

  Bekijk hieronder hoe!

 18. Samen kiezen we voor duurzamer

  otwtpp

  Steeds meer Campina producten worden gemaakt van de melk van vooruitstrevende Campina boeren, en zijn te herkennen aan het PlanetProof-keurmerk. Zo is het vanaf nu makkelijker om voor duurzamere zuivelproducten te kiezen. 

  Onze producten
 19. Help de natuur!

  help jij de natuur in jouw buurt

  Ook jij kunt de natuur helpen! Zorg jij samen met Natuurmonumenten voor meer dieren, planten, insecten en bomen in onze natuur? Dat kan al in de straat of in je eigen tuin. Klik hier voor tips hoe jij de dieren in jouw buurt een handje kunt helpen!

 20. Afval scheiden

  Bekijk de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal om te zien hoe jij jouw afval het best kunt scheiden:

  Naar de Afvalscheidingswijzer