Website voorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van onze website. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze website voorwaarden. Lees deze voorwaarden daarom aandachtig door. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

Verwijzingen naar “wij”, “ons” of FrieslandCampina verwijzen naar FrieslandCampina Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen. FrieslandCampina Nederlands B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01070163 en is gevestigd aan het Stationsplein 4, 3818 LE in Amersfoort. Haar BTW-nummer is: NL803378580B01

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van FrieslandCampina of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. U mag deze website alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. 

Aansprakelijkheid

Wij hebben deze website met zorg samengesteld om er voor te zorgen dat de inhoud van de website correct en compleet is. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en u bezoekt deze website voor eigen risico. Wij garanderen niet dat de website of de servers waarop deze website staat, vrij zijn van virussen.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke wijze dan ook ontstaan, voortvloeiend uit uw gebruik van deze website of andere websites die aan deze website zijn gelinkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website, uw handelen op basis van informatie op deze website of het feit dat bepaalde informatie op de website niet correct of compleet is of dat deze informatie (tijdelijk) niet beschikbaar is. 

Links

Deze website kan links of andere verwijzingen bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat wij verbonden zijn met deze andere websites en verantwoordelijk zijn voor deze andere websites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Informatie die u aan ons verstrekt 

Informatie die u aan ons verstrekt via deze website, wordt eigendom van FrieslandCampina en kan gebruikt worden door FrieslandCampina voor bijvoorbeeld reproductie, online publicatie of print publicatie. Het is ons toegestaan om ideeën, drukwerk, uitvindingen, suggesties of concepten die onderdeel zijn van de informatie die u ons verstrekt via deze website, te gebruiken zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u verschuldigd zijn. Uw persoonsgegevens worden, conform ons Privacy Statement, vertrouwelijk behandeld.

Indien u aan ons informatie verstrekt, garandeert u dat u de eigenaar bent van deze informatie en dat het gebruik door FrieslandCampina van deze informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is. FrieslandCampina heeft nooit de verplichting om enige informatie die u verstrekt, te gebruiken.

Privacy 

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, is ons privacy beleid van toepassing