Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

De wereld van Campina
& Duurzaamheid

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Op de boerderij
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Samenwerking met
Natuurmonumenten

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Samenwerking met
Natuurmonumenten
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Van boerderij naar
de fabriek

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Van boerderij
naar de fabriek
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

In de
fabriek

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
In de fabriek
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Bij jou
thuis

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Bij jou thuis
Earth
On the way to PlanetProof
Lees hier het verhaal op de boerderij verder...
On the way to PlanetProof
Campina boeren gaan duurzamer te werk en besteden extra aandacht aan koe, natuur én het klimaat. Hiervoor krijgen veel van onze producten het On the way to PlanetProof certificaat. Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('Proof’) dat een product duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Alléén producten die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen. Het bijzondere aan het On the way to PlanetProof keurmerk is dat het gelijktijdig duurzaamheid vereist op meerdere belangrijke gebieden: koe, natuur én klimaat! Wil je meer weten? Ga naar www.planetproof.nl.
cow-object-group1 cow-object-group1-mobile
cow-object-group2

Extra aandacht voor de koe

Onze boeren zorgen goed voor hun koeien, zodat die een goed en comfortabel leven hebben. Bekijk de video om te zien wat boer Ard voor zijn koeien doet!

Extra aandacht
voor het klimaat

Extra aandacht
voor het klimaat

Onze boeren besteden veel aandacht aan het klimaat om de uitstoot van broeikasgassen op hun boerderij te verminderen. Steeds meer Campina-boeren zijn ook energieboer. Ze wekken duurzame energie op door middel van zonnepanelen, windmolens of biomassa: boerenstroom. Er liggen ruim 530.000 zonnepanelen verspreid over staldaken van meer dan 3.000 Campina boeren! Sinds 1 januari 2021 wordt het stroomverbruik voor de productie van alle Nederlandse Campina-producten gedekt met groene stroom van onze eigen Nederlandse boeren. 
Boer Ard heeft extra aandacht voor het klimaat

Extra aandacht voor de natuur

Campina is partner van Natuurmonumenten  Extra aandacht voor de  natuur

Extra aandacht voor de natuur

Onze boeren zorgen voor een groener landschap, rijk aan insecten en vogels, waarin meer ruimte is voor natuurlijke kringlopen. Bekijk de video van boer Ard om te zien wat hij doet voor de natuur. Ook hebben we een samenwerking met Natuurmonumenten, lees hier meer!

On the way to PlanetProof
On the way to PlanetProof
Wil je meer weten? Ga naar www.planetproof.nl. Hier vind je tevens een greep uit de PlanetProof criteria waaraan onze boeren minimaal moeten voldoen om PlanetProof gecertificeerd te zijn.
120 dagen per jaar, 6 uur per dag volledige weidegang.
Cursus/training volgen over veiligheid op het boerenerf altijd op orde
Bovengemiddeld aandeel eiwit komt van eigen land in plaats van via aangekocht (vee)voer
Laag bodemoverschot voor stikstof (voorkomt slechte waterkwaliteit)
Lage uitstoot van ammoniak (stikstof) per hectare
Meer dan 40% of 60% blijvend grasland op het bedrijf
Tenminste 5% kruidenrijk grasland of natuur -en landschipsbeheer.
Glyfosaat mag niet meer gebruikt worden op het erf en grasland van het bedrijf. Alle gebruik van gewasbescherming moet worden bijgehouden.
Minder dan 1200 gram broiekasgasuitstoot per liter melk (lager dan NL-demiddeld)
Alleen groene stroom gubruiken/inkopen
Iedere koe en kalf heeft een eigen ligplek
Per 70 melkkoeien is een electrische aangedreven roterende koeborstel (massageborstel) beschikbaar in de stal
Terug naar boven