Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

De wereld van Campina
& Duurzaamheid

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Op de boerderij
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Samenwerking met
Natuurmonumenten

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Samenwerking met
Natuurmonumenten
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Van boerderij naar
de fabriek

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Van boerderij
naar de fabriek
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

In de
fabriek

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
In de fabriek
Earth
Campina is partner van
Natuurmonumenten
PlanetProof
Weidemelk
Campina

Bij jou
thuis

Volg onze initiatieven
van gras tot glas!
polaroid-image
Bij jou thuis
Earth

Samenwerking met Natuurmonumenten

Samenwerking met Natuur monumenten

Samenwerking met Natuurmonumenten

Campina en Natuurmonumenten zetten zich samen in om de natuur op de boerenbedrijven te versterken. Boer en boswachter werken gezamenlijk aan de bodemgezondheid, meer streekeigen landschapselementen en de biodiversiteit. De komende jaren gaan Campina en Natuurmonumenten zorgen dat boer en boswachter van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en samen gaan zoeken naar slimme, nieuwe oplossingen die goed zijn voor de natuur en voor de bedrijfsvoering van de boer.

Ook proberen Campina en Natuurmonumenten iedereen aan te sporen een steentje bij te dragen aan de versterking van de Nederlandse natuur. Jij kunt namelijk meehelpen! Hoe? Bekijk hier tips hoe jij de dieren in jouw tuin kunt helpen.

Bekijk hier wat Natuurmonumenten allemaal doet aan biodiversiteit in de landbouw.

Wil je de natuur in jouw buurt gaan verkennen? Bekijk hier wandelroutes, aangeboden door Natuurmonumenten, dwars door het boerenland!

Boer Pieter en boswachter Esther maken zich sterk voor de Nederlandse natuur

Boer Pieter en boswachter Esther maken zich sterk voor de Nederlandse natuur

In het voorjaar, als Campina boer Pieter op het punt staat om het weiland te maaien, krijgt hij hulp van boswachter Esther van Natuurmonumenten met het zoeken naar reekalfjes en andere wilde dieren op het land. Met een drone worden de dieren opgespoord en vervolgens naar de omliggende natuur gebracht. Zo creëren ze samen een veilige plek voor deze dieren.

Waar werken Natuurmonumenten en Campina samen aan?

Waar werken Natuurmonumenten en Campina samen aan?

Door de onderlinge afspraken, kunnen boeren veel meer doen voor de natuur. Maar liefst 30% van Nederland bestaat uit grasland van boeren, dus dat kan een grote impact maken. Door de samenwerking zal het aandeel natuuroppervlak op het boerenland toenemen.

Campina is partner van
Boer en boswachter werken samen aan de bodemgezondheid

Rotterdam de boer op!

Rotterdam de boer op!

Samen voor meer boerenlandnatuur

De droom van Natuurmonumenten is een mooi Nederland vol bloemen, insecten, vlinders en vogels. Samen met boeren en consumenten willen zij deze droom ook op het platteland waarmaken. Ook rondom de grote steden, want daar staat de natuur onder druk. Daarom zijn zij dan ook ontzettend blij dat ze samenwerken in het ambitieuze project 'Rotterdam de boer op!' Samen met 17 andere partners stropen zij de mouwen op voor spectaculair meer boerenlandnatuur rond Rotterdam in het hart van de Randstad. Een omwenteling voor meer natuur op het platteland, regionaal en lokaal eten voor de stad en een eerlijke beloning voor de boer. Met dit project willen zij laten zien dat het kan!

polaroid-image

Boeren laten het gras ouder en daardoor soortenrijker worden

Hier werken wij samen aan

Boeren laten het gras ouder en daardoor soortenrijker worden. Het gras bevat meerdere kruiden, grassen en vlinderbloemigen. Op de akkers van de boer staan voor en na de oogst van het belangrijkste gewas plantensoorten die bijdragen aan een gezondere bodem.

polaroid-image

Voer van de koeien is voor het overgrote deel afkomstig van het eigen land

Hier werken wij samen aan

Het voer voor de koeien is voor het overgrote deel afkomstig van het eigen land en uit de directe omgeving.

polaroid-image

Een groter deel van het land van de boer wordt ingezet voor natuur

Hier werken wij samen aan

Een groter deel van het land van de boer wordt ingezet voor natuur en biodiversiteit, omdat het grasland kruidenrijk is of omdat er natuurbeheer plaatsvindt.

polaroid-image

Het benodigde eiwit komt van eigen land

Hier werken wij samen aan

Tenminste twee derde van het voor de veestapel benodigde eiwit komt van eigen land.

polaroid-image

De boer houd rekening met weidevogels en andere kwetsbare soorten

Hier werken wij samen aan

De weilanden worden begraasd door koeien en jongvee. De boer houdt rekening met weidevogels en andere kwetsbare soorten op zijn land, bijvoorbeeld bij het laten weiden van de koeien of het maaien van het gras.

polaroid-image

Op de akkers en weilanden worden zo min mogelijk chemische middelen ingezet

Hier werken wij samen aan

Er worden op het erf, de akkers en weilanden zo min mogelijk chemische middelen ingezet.

polaroid-image

De natuur die grenst aan het boerenbedrijf wordt versterkt

Hier werken wij samen aan

Bovendien kunnen boeren op hun land ook maatregelen nemen die de natuur die grenst aan hun bedrijf versterken. Zo zullen er op de overgangen tussen natuurgebieden en boerenland geleidelijke overgangen ontstaan die planten en dieren meer leefruimte geven.

Wil je weten hoe we dit monitoren

Hoe gaan Campina en Natuurmonumenten dit monitoren?

Hoe gaan Campina en Natuurmonumenten dit monitoren?

Jaarlijks gaan Campina en Natuurmonumenten de resultaten van de samnewerking bekijken. Ook wordt er gekeken of er aanpassingen nodig zijn. Samen met andere partijen en organisaties wordt via de biodiversiteitsmonitor* in beeld gebracht wat de oogst is van alle inspanningen voor natuur en biodiversiteit op boerenland.

*De biodiversiteitsmonitor is een initiatief van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds welke momenteel wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Terug naar boven