Campina & Duurzaamheid

Campina & Duurzaamheid


Samen met jou en onze boeren willen we ons sterk maken voor een mooier Nederland. En dat is nodig. Want onze Nederlandse natuur kan alle hulp gebruiken.

Daarom gaan steeds meer boeren van Campina duurzamer te werk en besteden ze extra aandacht aan koe, natuur én het klimaat.

Als we samen kiezen voor duurzamer, maken we een groot verschil.

Extra aandacht voor de koe

De boeren zorgen goed voor hun koeien, zodat die een goed en comfortabel leven hebben.
Lees hieronder wat de boeren bijvoorbeeld doen!

Elke koe heeft een eigen, ruime en zachte ligplaats. De boer maakt deze ligbedden elke dag mooi schoon als de koeien naar de melkstal zijn.

In de stal heeft de boer koeborstels opgehangen. Dat zijn een soort massageborstels waar de koe zelf naartoe gaat om haar vacht te laten borstelen. Het is ook een plek waar koeien sociaal contact met elkaar hebben.
Ieder kwartaal komt de 'pedicure' om de klauwen van alle koeien te controleren en eventueel te behandelen. Zo zorgt de boer dat de koeien prettig kunnen lopen in de stal.

CTA-button Hoe gaat het met de koe website FrieslandCampina

 Melkveehouders zijn elke dag bezig met hun dieren. De gezondheid en welzijn van de koeien ligt hen aan het hart.
Het is onderdeel van de duurzame melkveehouderij.  Lees meer >

Extra aandacht voor de natuur

Deze boeren werken meer in balans met de natuur. Zij zorgen voor een groener landschap, rijk aan insecten en vogels, waarin meer ruimte is voor natuurlijke kringlopen.
Lees hier hoe zij dat bijvoorbeeld doen!

Onze boeren zijn zuinig op karakteristieke landschapselementen. Zo zorgen zij voor de aanleg en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke stroken die wintervoer opleveren voor vogels.

Deze boeren willen op het gebied van het voer graag zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. In gras zitten veel eiwitten. Boeren laten hun koeien dan ook liever weiden dan eiwitrijk voer in te kopen.

Door mest uit te rijden met een 'sleepslang' komt het verdund en in kleinere porties op het land terecht. Daarmee wordt het beter benut.

Extra aandacht voor het klimaat

Campina-boeren besteden veel aandacht aan het klimaat. Zo willen zij de uitstoot van broeikasgassen op hun boerderij verminderen.
Lees hieronder voorbeelden hoe de boeren dit doen!

Voordat de koemelk na het melken in een tank gaat om te koelen, wordt eerst de warmte opgevangen in een voorkoeler. Omdat daarna minder stroom nodig is om de melk koel te houden, kan 20% energie worden bespaard en vermindert de boer de uitstoot van CO2. 

Door zoveel mogelijk gebruik te maken van zonnepanelen - vaak geplaatst op het dak van hun stallen en wagenloodsen - vermindert de boer de uitstoot van broeikasgassen in hun bedrijf.

Koeien boeren en ademen het broeikasgas methaan. Daarom zorgen Campina-boeren dat het voer dat hun koeien krijgen zo is uitgezocht dat het boeren - en daarmee de methaan-uitstoot - aanzienlijk vermindert.

Samen sterk

Samen sterk


Onze Nederlandse natuur kan alle hulp gebruiken. Daarom slaan Campina en Natuurmonumenten de handen ineen en maken we ons samen sterk voor de Nederlandse natuur. 

De fabriek

Naast duurzaamheid op de boerderij, proberen we ook op andere aspecten van de keten duurzaamheid toe te passen:

Recycling

De materialen, die we voor onze verpakkingen gebruiken zijn 100% recyclebaar. In Nederland kunnen gemeenten gebruikte verpakkingen apart inzamelen om te worden gerecycled. Hoe er wordt ingezameld, verschilt per gemeente. Kijk op de website van uw gemeente hoe verpakkingen in uw gemeente worden ingezameld.


Hernieuwbaar plastic

Onze pakken hebben een plastic dop en een dun plastic laagje dat het pak vloeistofdicht maakt. Voor de hoeveelheid plastic die we hiervoor nodig hebben, wordt hernieuwbaar plastic ingekocht, die is gemaakt van biomassa in plaats van fossiele grondstof (olie). Hiermee stimuleren wij de duurzame productie van hernieuwbaar plastic. De milieubelasting van onze pakken is hierdoor 20% lager dan voorheen. Alle pakken van Campina verse zuivel worden zo geproduceerd.

Energie

Wist je dat al onze fabriek op 100% duurzame elektriciteit draaien? Deze elektriciteit komt voor een groot deel van zonnepanelen of windmolens op het erf van onze boeren. In 2020 willen we op die manier alle fabrieken van groene stroom uit onze eigen keten voorzien.


FSC

Onze pakken bestaan voor het overgrote deel uit karton. Dit karton wordt gemaakt van FSC-gecertificeerd karton. Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat het hout, dat als grondstof voor het papier wordt gebruikt, afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. FSC (Forest Stewardship Council) is wereldwijd dé organisatie die zich inzet voor verantwoord beheer van bossen, zodat economische, ecologische en sociale belangen in balans zijn.